Rekisteritiedosta vaikuttavuutta päihdepalvelujärjestelmän kehittämiseen

Suomesta on puuttunut tutkimukseen perustuva kokonaiskuva palvelujärjestelmän kyvystä tunnistaa ja hoitaa alkoholiongelmia. Terveystieteiden maisteri Elina Rautiaisen väitöstutkimus osoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten potilas- ja asiakasrekisterien avulla on mahdollista tutkia alkoholiongelmiin liittyvää palvelunkäyttöä, hoitotuloksia ja alueellisten palveluiden vaikuttavuutta.

Yhdistämällä rekisteritietoon tietoa hoidon kustannuksista voidaan saavuttaa parempi ymmärrys palveluiden vaikuttavuudesta ja hoidon kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä.

Tulosten mukaan päihdehoitoon pääsy on yhteydessä parempiin hoitotuloksiin sekä matalampiin hoidon kokonaiskustannuksiin. – Kustannusten hillitsemiseksi myös oheissairauksien oikea-aikaiseen hoitoon tulisi panostaa nykyistä enemmän, sillä etenkin somaattinen oheissairastavuus oli suurin yksittäinen hoidon korkeita kustannuksia selittävä tekijä, Rautiainen toteaa.

TtM Elina Rautiaisen väitös HEALTH SERVICE USE, CARE COSTS, AND ASSOCIATED CARE OUTCOMES OF PATIENTS WITH ALCOHOL USE DISORDER IN NORTH KARELIA, FINLAND : A REGISTER-BASED STUDY tarkastetaan 5.2.2021 klo 12-17 Itä-Suomen yliopistossa. Väitös on seurattavissa verkossa.

Väitös luettavissa verkossa.