Sairaanhoitajaopiskelijoiden haavanhoidon osaamista voidaan mitata valmistumisvaiheessa

Erityisesti krooniset haavat, kuten krooniset alaraajahaavat ja diabeettiset haavat, lisääntyvät väestön ikääntyessä. Haavojen hoito kuuluu keskeisesti sairaanhoitajan tehtäviin ja vaatii monipuolista osaamista. Aiempien tutkimusten mukaan valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden haavanhoidon osaamisessa on kuitenkin puutteita.

TtM Emilia Kielo-Viljamaa kehittämän haavanhoidon arviointimittarin avulla voidaan arvioida valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden haavanhoidon osaamista.

– Mittaria voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi niin kutsutuissa valmistuvien sairaanhoitajien loppukokeissa. Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan lisäksi hyödyntää haavanhoidon opetuksen kehittämisessä ja yhtenäistämisessä.

Väitös tarkastettiin Turun yliopistossa 29.1.2021.

Väitöskirja verkossa