Verkkopohjaisia menetelmiä voidaan hyödyntää mielenterveystyössä

TtM Anna Laine

Verkkopalveluiden lisääminen on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisistä tavoitteista. Niiden avulla voidaan lisätä yhdenvertaisuutta ja parantaa palvelujen saatavuutta asuinpaikasta riippumatta. Internetiä hyödynnetään yleisesti tiedon etsimiseen. Se on luonteva tietolähde myös mielenterveyteen liittyen.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että verkosta löytyy leimaavaa tietoa vakaviin mielenterveyshäiriöihin liittyen. Kaikki tieto ei ole luotettavaa. On tärkeää varmistaa, että vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavat henkilöt saavat luotettavaa tietoa sairauteensa liittyen.

Psykoedukaatio on koulutuksellinen menetelmä, jonka avulla saatu tieto auttaa vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavaa ja hänen läheisiään ymmärtämään paremmin sairautta ja pärjäämään paremmin sen kanssa.

TtM Anna Laine väittelee 26.3.2021 Turun yliopistossa 26.3.2021 klo 12. Väitöksen alana on hoitotiede.

Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteyden kautta.

Väitös on luettavissa verkossa.